Just Wills is gestig deur gekwalifiseerde persone in die regsberoep met jare lange ondervinding wat die nood besef het om gemoedsrus en bystand te verleen aan die wat ‘n geliefde verloor het.

Just Wills is unkiek weens ons passie en mede lye vir mense en ons doel om ons regskennis aan te wend om die geliefdes van ‘n oorledene by te staan.  Ons sal u ook nie belas met onnodige kostes vir die berging van u testament nie.

‘n Testament kan nie opgestel word sonder behoorlike Boedelbeplanning nie.  ‘n Span deskundiges sal bystand verleen vir verdere gemoedsrus.

Wees verseker oor die gemoedsrus wat Just Wills vir u geliefdes sal verskaf.

 
 
 
 

Just Wills was established by qualified legal professionals with years of experience who realized the need for compassion and assistance in the unfortunate event of a loved one that has passed on.

What makes us different is our compassion for people and our aim to use our legal expertise to assist the loved ones of the person who passed on.  We will not require any payment for the safe keeping of your Will. 

A Will cannot be drafted without proper estate planning.  Our team of experts will assist if the need arises.

Be assured of the comfort that Just Wills will provide your loved ones

 

                                                                                                                                                                                                                  

 
 

TUISBLAD  |  OOR ONS  |  DIENSTE  |  KONTAK ONS

 
 

This website is designed and maintained by GSD Potch - The WEB people... - www.gsdpotch.com

We recommend that you view this website with: MS IE 7+ or Google Chrome 1.0 or Mozilla 4.0