Ons leef vir onsself en ons geliefdes.  As die onvermydelike gebeur en u die tydelike met die ewige verwissel, los u, u geliefdes met baie om te verwerk.  U sou dit graag in alle opsigte so maklik moontlik wou maak om verdere hartseer vir u geliefdes te voorkom.

Dink u nie u is dit aan u geliefdes verskuldig, vir hulle vertroosting, om ‘n eenvoudige en omvattende ‘vertroosting skrywe’ in die vorm van ‘n testament as u laaste geleentheid om deernis aan hulle te bewys en om hulle behoorlike welstand te verseker?

Ons by Just Wills wil graag u van hulp wees met die regsaspekte van daardie laaste ‘vertroosting skrywe’ of Testament, soos dit beter bekend staan.

 
 

 
 

We live for ourselves and our loved ones.  If the unavoidable happens and you pass away, there will be a lot for your loved ones to deal with.  You will want to make it as easy as possible for them, at all levels to avoid further heartache.

Don’t you think that you owe it to them, for their consolation, to provide them with a ‘comfort letter’ in the form of a simple and comprehensive Will and Testament as your last opportunity to show compassion and to ensure their decent well being when you are no longer around?

We at Just Wills would like to assist you and walk you through the legalities of that last ‘comfort letter’ or Last  Will and Testament , as it is better known.

 

                                                                                                                                              

 

TUISBLAD  |  OOR ONS  |  DIENSTE  |  KONTAK ONS

 
 

This website is designed and maintained by GSD Potch - The WEB people... - www.gsdpotch.com

We recommend that you view this website with: MS IE 7+ or Google Chrome 1.0 or Mozilla 4.0